Geokomfort Kft.

Geotermikus szondafúrás, vízkútfúrás

Mi a Geotermikus Energia?

Tovább

Hogyan működik a hőszivattyú?

Tovább

Mennyivel csökkenthető a fűtésszámla?

Tovább

Mi a geotermikus energia?

A geotermikus energia alatt a földkéregben mindenütt jelenlévő a Föld belsejéből származó hőt, valamint a felső talajrétegekben a napsütésből elnyelt és tárolt energiát értjük. A föld belsejében a magmában igen magas hőmérséklet (4500-4700 °C) uralkodik. Ehhez képest a földfelszín lényegesen alacsonyabb hőmérsékletű. A fizika törvényei szerint a hőmérséklet különbség kiegyenlítődni törekszik, emiatt a magma felől a felszín felé hőáramlás van. Ez a földi hőáramlás a napenergiával ellentétben nem szakaszosan érkező és időjárásfüggő, hanem folyamatos. Ezt az energiát hasznosítjuk a mélyszondákkal.

A geotermikus energia mérésére a geotermikus gradienst használjuk, amely azt mutatja, hogy lefelé haladva a Föld középpontja felé 100 m-enként hány °C-os hőmérséklet emelkedés tapasztalható. A földi átlag 3°C/100 m. Magyarországon ez sokkal magasabb 5-7°C, de az alföldi részeken találunk 15°C/100 m geotermikus gradiensűt is. Hazánk tehát nagyon jó geotermikus adottságokkal rendelkezik, ennek magyarázata, hogy a Kárpát-medencében, de különösen Magyarországon a földkéreg az átlagosnál vékonyabb.

Jelenleg a geotermikus energia hasznosításának 2 módja terjedt el. Az egyik a közvetlenül a termálvíz energiájának kinyerése és hasznosítása. Mivel a felszín alatti termálvízkészlet véges és nem is mindenhol van jelen, ezért hosszú távon megbízhatóan a geotermikus hasznosítás másik módjára a hőszivattyúval történő hasznosításra támaszkodhatunk. Cégünk a hőszivattyús hasznosítási módhoz kapcsolódó talajszonda fúrásokat kivitelezi.

+36-27-788-691, +36-30-949-1319
+36-27-788-848
2151 Fót, Czuczor Gergely utca 15.
bitter@geokomfort.hu